Pozdrav iz Banjaluke!

 

 

 

 

Monografija Pozdrav iz Banjaluke je sačinjena na osnovu starih razglednica iz perioda od 1897. do 1941. godine.
Knjiga ima 15 poglavlja u kojima se oslikava razvoj izgleda grada, mijenjanje njegovih dijelova i pretvaranje ambijenta mahale u savremeno organizovanu gradsku cjelinu. Bazirana je na kolekciji iz koje je odabrano blizu 500 starih razglednica, koje kao aute
ntičan dokument predstavljaju svu ljepotu na?eg grada. Monografija je dvojezična jer pru?a prijevod teksta i na engleski jezik. Čitaocu je omogućeno da u kratkim crtama sazna ne?to o istoriji grada, objektima u gradu, kao i o zanimljivostima vezanim za određene događaje.

   Monografija je bogato oprijemljena, ?tampana u punom koloru na 250 stranica, u tvrdom povezu i sa za?titnom kutijom. Format knjige je 24x34 cm.
  

 

                                                                      
 
  Detaljnije o monografiji   Sadr?aj monografije
Pozdrav iz Banjaluke
  Kako doći do knjige...   Kontakt  

Sva prava zadr?ana. © 2006 Atelje-Vicić